Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Houtdirect verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Voor het gebruik van cookies verwijzen we naar ons cookiebeleid.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch);
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat deze bedrijven onderdeel zijn van een advertentienetwerk);
 • lijst met contactgegevens van de klant via een app;
 • internetbrowser en type apparaat;
 • bankrekeningnummer.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Houtdirect verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • we handelen uw betaling af;
 • we verzenden onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • we kunnen u bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • we informeren u over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • u heeft de mogelijkheid een account aan te maken;
 • we leveren uw goederen en diensten bij u af;
 • we analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • we volgen uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
 • we verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Houtdirect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar.

Delen met derden
Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij hier toestemming voor wordt gegeven of dit in de uitvoering van levering noodzakelijk is. Een voorbeeld is het delen van NAW-gegevens met een vervoerder. Gedrag op website en surfgedrag worden na toestemming geanonimiseerd gedeeld met derden.
 
Cookies van derden bij toestemming

Totdat er toestemming voor cookies is gegeven, is de werking van de cookies beperkt volgens de zojuist genoemde instructies van de OPTA. Na toestemming werken de cookies zoals ze volgens desbetreffende derde partij zijn bedoeld te werken. 

Hieronder is de policy van google weergegeven. Voor meer informatie over gebruik van de cookies verwijzen we naar onze cookiepolicy.
 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Jouw gegevens

Wil je je persoonsgegevens inzien, laten verwijderen of exporteren, geef dat dan hieronder aan. Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met je om te voldoen aan je verzoek.
Voor- en achternaam is verplicht.
Ik wil mijn persoonsgegevens graag inzien, zodat ik weet welke gegevens er van mij bekend zijn. is verplicht.
Ik wil mijn persoonsgegevens opvragen als export, zodat ik mijn gegevens die bekend zijn bij houtdirect aan een derde partij kan geven. is verplicht.
Ik wil mijn persoonsgegevens graag laten verwijderen. is verplicht.
Persoonlijke gegevens die gebruikt zijn voor administratie waarvan wij wettelijk verplicht zijn deze zeven jaar te bewaren, kunnen niet verwijderd worden. Deze zullen verwijderd worden als de wettelijk verplichte zeven jaar verstreken zijn.