De door u verstrekte persoonlijke gegevens voor betaling en bezorging zijn strikt vertrouwelijk en stellen ons in staat de betaling te regelen en de artikelen bij u te bezorgen. We stellen de aan ons ter beschikking gestelde gegevens NIET aan derden beschikbaar.

Jouw gegevens

Wil je je persoonsgegevens inzien, laten verwijderen of exporteren, geef dat dan hieronder aan. Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met je om te voldoen aan je verzoek.
*
*

Persoonlijke gegevens die gebruikt zijn voor administratie waarvan wij wettelijk verplicht zijn deze zeven jaar te bewaren, kunnen niet verwijderd worden. Deze zullen verwijderd worden als de wettelijk verplichte zeven jaar verstreken zijn.